Privacyverklaring  Fotografie Henk Oosterveld


De persoonlijke gegevens die ik verwerk zijn nodig voor het uitvoeren van de opdracht. Behalve eventueel aanwezige persoonlijke informatie op een foto worden ook altijd de N.A.W. gegevens, telefoonnummer, e-mailadres en informatie t.b.v. de facturering van de opdrachtgever verwerkt. Daarnaast is het mogelijk dat ook persoonsinformatie wordt verwerkt van anderen die bij de opdracht betrokken zijn.

Publiceren en delen van de gegevens

Beeldmateriaal kan behalve voor het met de opdracht beoogde doel ook worden ingezet voor promotiedoeleinden (op bijvoorbeeld de website henkoosterveld.nl). Wanneer dat beeldmateriaal persoonsgegevens bevat en er binnen de opdracht geen grond voor is, zal hiervoor aan betrokkenen expliciet toestemming worden gevraagd.

Tenzij noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst of om aan wettelijke verplichtingen te voldoen worden andere persoonlijke gegevens niet met derden gedeeld.

 

Bewaarduur van persoonsgegevens

Indien niet anders overeengekomen berust het auteursrecht op het uit een opdracht voortgekomen beeldmateriaal bij de opdrachtnemer en wordt dit zonder bewaartermijn gearchiveerd. Ander (aangeleverd) beeldmateriaal (bijvoorbeeld om te bewerken) wordt zolang bewaard als nodig is voor de opdracht of zolang als afgesproken.

Overige persoonlijke gegevens worden niet langer bewaard dan (wettelijk) noodzakelijk.   

 

Beveiliging van de persoonsgegevens

Alle gegevens worden optimaal beveiligd opgeslagen door gebruik te maken van daarvoor bedoelde hulpmiddelen en een selectie van op dit punt betrouwbare leveranciers (providers).

Het beeldarchief, de boekhouding en de administratie staan op een afgeschermd intern netwerk. Indien niet anders afgesproken wordt voor het elektronisch overdragen van beeldmateriaal gebruik gemaakt van een Nederlandse hostingpartij in een met een wachtwoord afgeschermde omgeving.

 

Recht op inzage

Betrokkenen hebben recht op inzage van hun persoonsgegevens. Behalve auteursrechtelijk verkregen beeldmateriaal kan op verzoek van de betrokkenen alle overige persoonlijke gegevens worden gecorrigeerd, beperkt of verwijderd mits niet om wettelijke redenen bezwaard (bijvoorbeeld boekhoudkundige informatie t.b.v. de belastingdienst).

 

Intrekking toestemming

Behalve wanneer dat binnen de opdracht is uitgesloten (d.m.v. bijvoorbeeld een quit claim) kan een door een betrokkene verleende toestemming om beeldmateriaal met daarop zijn of haar persoonsgegevens te publiceren, op zijn/haar verzoek worden ingetrokken.

 

Website

De website henkoosterveld.nl wordt bij een Nederlandse aanbieder gehost. Bij het bezoek aan de website worden minimale gegevens verzameld: ip-adres, aantal bezoeken, dag, tijd, duur van het bezoek en de soort browser.

 

Automatische verwerking

Persoonlijke gegevens worden niet automatisch (t.b.v. bijvoorbeeld profilering en/of besluitvorming) verwerkt.  

 

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd, bijvoorbeeld als gevolg (van de interpretatie) van regelgeving. Klachten over het gebruik van persoonlijke gegevens kunnen worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.                      © 2018 Henk Oosterveld (all material on this website is copyright protected)